Zespoły bólowe głowy, kręgosłupa i kończyn wywoływane są często przez kilka, nakładających się na siebie, przyczyn.

Dlatego skuteczność terapii tych dolegliwości zależy od wyboru metody postępowania, najbardziej odpowiedniego dla danego schorzenia, w aktualnym momencie choroby.

Do leczeniu zespołów bólowych głowy, kręgosłupa i kończyn wykorzystuję metody terapeutyczne w zakresie min.:

  • medycyny manualnej, w tym mobilizacje, manipulacje, trakcje stawów międzykręgowych oraz stawów kończyn oraz relaksacje tkanek miękkich,
  • podanie leku okołokręgosłupowo, tym np. w okolice podpotyliczne, w napięciowych i migrenowych bólach głowy
  • podanie dostawowo kwasu hialuronowego, kolagenu, osocza bogatopłytkowgo (PRP)
  • kriolezji kręgosłupa i kończyn
  • terapii skupioną falą uderzeniową
  • hydrodekompresje nerwu pośrodkowego w przebiegu zespołu cieśni kanału nadgarstka
  • aponeurotomie igłową, w leczeniu przykurczu palców rąk, w przebiegu choroby Dupuytrena