Orzecznictwo sportowo – lekarskie

Na badania mogą zgłaszać się sportowcy niezależnie od wieku i uprawianej dyscypliny sportowe.
Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badania wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

 • badania wstępne (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej)
 • badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 m-cy)
 • badania kontrolne (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami)

 

Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń.
Kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin.

Badania okresowe sportowców odbywają się co 6 m-cy. Do badania wstępnego niezbędne są:

 • badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem,  OB,  poziom glukozy w surowicy krwi,  badanie ogólne moczu)
 • EKG (wykonywane na miejscu)
 • w przypadku chorób przewlekłych wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty leczącego dane schorzenie,  o braku przeciwskazań do uprawiania sportu
 • spirometria – dla zawodników uprawiających płetwonurkowanie
 • konsultacja neurologiczna – dla zawodników uprawiających sporty walki

 

Na pierwszą wizytę należy przynieść ze sobą

 • wypełnioną ankietę badania podmiotowego zawodnika
 • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem
 • dokumentacje medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie
 • oraz wyniki badań, jeżeli były wykonywane w ostatnich 2 latach:
  • badanie RTG odcinka szyjnego kręgosłupa – dotyczy dyscyplin: zapasy i judo
  • badanie EEG z konsultacją neurologiczną – dotyczy sportów walki
  • badanie RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa – dotyczy podnoszenia ciężarów
  • audiogram – dotyczny strzelectwa sportowego, kandydatów do klas wojskowych

 

Legislacja

Akty prawne obowiązujące w orzecznictwie sportowo – lekarskim i w medycynie sportowej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika. Badania okresowe mogą obejmować min.:

 • konsultację kardiologiczną
 • konsultacje laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną
 • badanie radiologiczne kręgosłupa
 • konsultacja psychologiczna (dotyczy skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych)