Podoskop służy do badania „statycznego i dynamicznego” stóp, metodą odbicia lustrzanego. Przy pomocy podoskopu można badać stopy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odzwierciedlenie kształtu stopy, jej funkcji w trakcie obciążania daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia schorzeń stopy i stawu skokowego. Umożliwia właściwą ocenę kształtu, obecności zgrubień na skórze, odcisków i sposobu obciążania stopy. Badając podoskopem uzyskać można informacje dotyczące obciążeń poszczególnych powierzchni stopy, wykryć nieprawidłowości budowy stopy i wdrożyć w odpowiednim czasie stosowną profilaktykę.